SVO

Samenwerkingsverband VO Noord-Limburg

Binnen het samenwerkingsverband draait het om het inrichten en verzorgen van passend onderwijs dichtbij huis. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en ontwikkelmogelijkheden. Het moet zorgen voor een gezonde ontwikkeling en leiden tot een vervolgopleiding, arbeid en/of arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding. We streven naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod binnen het reguliere onderwijs, en waar nodig in het speciaal onderwijs. Zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Bekijk onze 10 uitgangspunten voor goed passend onderwijs