Basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit het reguliere onderwijsproces met begeleiding binnen de school. Basisondersteuning is passend binnen de eigen schoolcultuur, het onderwijsconcept en de structuur van de school. Ouders en leerlingen zijn altijd betrokken bij de geboden basisondersteuning. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. In de schoolondersteuningsprofielen staat beschreven welke basisondersteuning scholen bieden. Hierover hebben we in het samenwerkingsverband gezamenlijke afspraken gemaakt. Basisondersteuning is ingedeeld in twee niveaus: regulier (vanuit het reguliere onderwijsproces) en uitgebreid.

Reguliere basisondersteuning
Bij reguliere basisondersteuning gaat het om de begeleiding aan de leerling binnen de leeromgeving op school. De ondersteuning zit in het reguliere lesprogramma. Denk aan kwalitatief goed mentoraat, verantwoord pedagogisch handelen, differentiatie en preventieve activiteiten.

Uitgebreide basisondersteuning
Uitgebreide basisondersteuning is bedoeld voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning is in principe tijdelijk en zoveel mogelijk op maat. Dit betekent dat de intensiteit van het traject en de soort ondersteuning per leerling kan verschillen. Leerlingen volgen de lessen binnen de reguliere setting, eventueel met aanpassingen in hun programma. Als het mogelijk is, bundelen scholen de ondersteuning voor leerlingen met vergelijkbare problematiek.

Als blijkt dat de inzet van uitgebreide basisondersteuning niet succesvol is, wordt er gezocht naar mogelijkheden voor andere ondersteuning of een gespecialiseerd onderwijsaanbod. We hebben het dan over extra ondersteuning Thuisnabij of speciaal voortgezet onderwijs (vso).