Wat is passend onderwijs?

De meeste kinderen gaan vanuit de basisschool moeiteloos door naar het voortgezet onderwijs. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig. Voor een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Voor deze extra begeleiding en ondersteuning hebben we regionale afspraken gemaakt. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.

Onderwijs dat past
Passend onderwijs betekent dat het onderwijs passend is bij de onderwijsbehoefte en mogelijkheden van de leerling. Scholen werken hiervoor met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze er samen voor zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Uiteraard hebben ouders hierin een belangrijke rol.

Scholen hebben zorgplicht
Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek bieden. Dit betekent dat zij voor extra begeleiding en ondersteuning moeten zorgen als een kind dit nodig heeft. Deze verplichting heet zorgplicht.  Dit geldt voor leerlingen die op school zitten en leerlingen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:

  • de eigen school;
  • een andere reguliere school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
  • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd (of zelfs thuis komen te zitten). Bijvoorbeeld omdat er op de school van keuze geen passend onderwijs voor ze is.

Voor ouders:
Lees hier de brochure met uitleg over passend onderwijs of bekijk via deze link het filmpje.

Voor leerlingen:
Lees hier de brochure met uitleg over passend onderwijs of bekijk dit filmpje: