Bij wie kunt u terecht?

De eerste aanspreekpartners voor ouders/leerlingen met een hulpvraag is de school. Mentoren/leerkrachten zoeken samen met het ondersteuningsteam naar een passend ondersteuningsaanbod voor de leerling. In de praktijk is het vaak zo dat de mentor/leerkracht (eventueel op verzoek van ouders en liefst samen met de ouders) een hulpvraag stelt, en dat het ondersteuningsteam gaat onderzoeken en kijken welke oplossing passend is.

Als de benodigde ondersteuning op school niet geboden kan worden of wanneer school en ouders er samen niet uitkomen, dan kan het ondersteuningsteam van de school het ondersteuningsloket van het samenwerkingsverband vragen om mee te denken. Als de oplossing niet binnen school of binnen het schoolbestuur geboden kan worden, dan wordt er in ons samenwerkingsverband besproken of een andere school dit wel kan. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag is dit een school met gespecialiseerd aanbod of een andere school.