Wie zijn we?

Als samenwerkingsverband organiseren we passend onderwijs in de regio Noord-Limburg. Voor leerlingen in deze regio hebben we een professioneel en lerend netwerk ingericht. Als het onderwijssucces voor leerlingen minder vanzelfsprekend is, krijgen scholen en ouders ondersteuning om deze leerlingen passend onderwijs te bieden.

Het samenwerkingsverband bestaat uit de 5 schoolbesturen en de 13 scholen van onze regio. De onderwijsondersteuningsstructuur van alle scholen samen vormen het samenwerkingsverband.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit een uitvoerend deel (waarin vijf schoolbesturen vertegenwoordigd zijn) en een niet-uitvoerend deel (de onafhankelijke voorzitter). Het toezicht wordt vervuld door de onafhankelijke voorzitter. De dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband is belegd bij de directeur.

De samenstelling van het bestuur:
Mw. P. Smeets, onafhankelijk voorzitter
Dhr. I. Hartgerink, penningmeester en bestuurslid (Yuverta)
Dhr. R. Palmen, bestuurslid (Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken)
Dhr. E. Bernard, bestuurslid (Limburgs Voortgezet Onderwijs)
Dhr. G. Nijboer, bestuurslid (De Wijnberg)
Dhr. P. Schutte, bestuurslid (Onderwijsgroep Buitengewoon)

De directeur is mw. I. Dewael.

Meer over de schoolbesturen