Wie zijn we?

Als samenwerkingsverband organiseren we passend onderwijs in de regio Noord-Limburg. Voor leerlingen in deze regio hebben we een professioneel en lerend netwerk ingericht. Als het onderwijssucces voor leerlingen minder vanzelfsprekend is, krijgen scholen en ouders ondersteuning om deze leerlingen passend onderwijs te bieden.

Het samenwerkingsverband bestaat uit acht schoolbesturen. De onderwijsondersteuningsstructuur van alle scholen samen vormen het samenwerkingsverband.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit een uitvoerend deel (waarin acht schoolbesturen vertegenwoordigd zijn) en een niet-uitvoerend deel (de onafhankelijke voorzitter). Het toezicht wordt vervuld door de onafhankelijke voorzitter. De dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband is belegd bij de directeur.

De samenstelling van het bestuur:
Mw. P. Smeets, onafhankelijk voorzitter
Dhr. E. Bernard, penningmeester en lid (Limburgs Voortgezet Onderwijs)
Dhr. P. Schutte, secretaris en lid (Onderwijsgroep Buitengewoon)
Dhr. H. Odinga, lid (Yuverta)
Dhr. G. Nijboer, lid (De Wijnberg)
Mw. A. Moers, lid (Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken)
Mw. M. Arens, lid (Aloysius Stichting)
Mw. M. Hertroijs, lid (Berkenschutse)
Mw. J. van Zuidam, lid (Onderwijsgroep Punt Speciaal)

De directeur is mw. I. Dewael.

Meer over de schoolbesturen