Passend onderwijs voor leerlingen

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en -perspectief. Scholen moeten binnen hun mogelijkheden elk kind een passende onderwijsplek bieden. Zij moeten voor extra begeleiding en ondersteuning zorgen als een kind dit nodig heeft. Zowel op een reguliere middelbare school als op een school voor speciaal voortgezet onderwijs.

Voor passend onderwijs zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Bij het samenwerkingsverband gaan we uit van een sterke basisondersteuning, eventueel extra ondersteuning in de nabije omgeving en speciaal onderwijs als het nodig is.

Meer over de ondersteuningsmogelijkheden