Extra ondersteuning Thuisnabij

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen deze in eerste instantie op de eigen school. Scholen zorgen voor een breed ondersteuningsaanbod. Hierdoor zijn minder leerlingen aangewezen op de ondersteuning binnen speciaal onderwijs. De kern is passend onderwijs dichtbij huis.

Scholen binnen het samenwerkingsverband zetten hun eigen expertise in en ontwikkelen deze in samenwerking met andere scholen en ketenpartners. Het samenwerkingsverband heeft een faciliterende rol bij het inrichten van de extra ondersteuning.