Ontwikkelingsperspectief voor extra ondersteuning

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen de reguliere scholen een ontwikkelperpectief (OPP) op. Hierin staat hoe een leerling zijn ontwikkelmogelijkheden zo goed mogelijk kan benutten en welke de belemmerende en bevorderende factoren zijn. Ook beschrijft het de te bieden ondersteuning en begeleiding en – indien aan de orde – de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma. Daarnaast beschrijft het OPP het verwachte resultaat van de extra ondersteuning en de verwachte uitstroombestemming van de leerling.

Het OPP wordt door de school met de ouders en de leerling besproken en geëvalueerd.