Ondersteuning praktijkonderwijs

In ons samenwerkingsverband zitten twee scholen voor praktijkonderwijs (PRO). Formeel behoort praktijkonderwijs tot het regulier voorgezet onderwijs. Het biedt jongeren die niet in staat zijn een diploma te halen in het VMBO, onderwijs in een kleinschalige omgeving. De leerlingen worden via begeleide stages, theorie en praktijkleren toegeleid naar een arbeidsplek. Sommigen maken na het praktijkonderwijs de overstap naar een MBO-opleiding. In het praktijkonderwijs is ook aandacht voor het ontwikkelen van zelfredzaamheidscompetenties en persoonlijkheidsvorming.

Bijzondere plek
Het praktijkonderwijs neemt binnen het passend onderwijs een bijzondere plek in. Het is regulier voortgezet onderwijs met een ondersteuningsbekostiging voor elke leerling. De scholen voor praktijkonderwijs krijgen net als andere vo-scholen de basisbekostiging vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast heeft elke leerling in het praktijkonderwijs recht op een landelijk vastgesteld bedrag aan ondersteuningsbekostiging, vanuit het ondersteuningsbudget van het samenwerkingsverband.

Kleinschalige setting
Omdat er sprake is van een kleinschalige setting met een specifieke aanpak zit de extra ondersteuning in het praktijkonderwijs verweven in het onderwijsaanbod. Een leerling is toelaatbaar tot het praktijkonderwijs als het voldoet aan landelijke criteria. Het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaringen PrO.

Meer over de criteria in het ondersteuningsplan > [naar Ondersteuning > Ondersteuningsplan]

Meer over de toewijzing en toelaatbaarheid > [naar Ondersteuning > Toewijzing van ondersteuning]