Speciale ondersteuning: voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Sommige leerlingen hebben speciaal onderwijs nodig. Een leerarrangement in voortgezet speciaal onderwijs (vso) biedt deze jongeren onvoldoende ondersteuning.

Wat biedt het vso?
Het vso biedt een specifiek onderwijsaanbod dat is afgestemd op de pedagogisch-didactische onderwijs-ontwikkelbehoefte van de leerling. De docenten hebben uitgebreide kennis en ervaring met de doelgroep. De ondersteuningsstructuur in het vso geeft de leerlingen intensieve begeleiding op maat.

Het voortgezet speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters:

1: blinde, slechtziende kinderen;

2: dove, slechthorende kinderen;

3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;

4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Ontwikkelingsperspectief
Scholen in het vso maken voor iedere leerling een plan met het ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staat hoe een leerling zijn ontwikkelmogelijkheden zo goed mogelijk kan benutten. Ook beschrijft het hoe de school toewerkt naar een passend doorstroom- of uitstroomprofiel. Dat kan een diploma of vervolgopleiding zijn, maar ook uitstroom naar werk of arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding.

Voor wie is vso bedoeld?
Voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen met behoefte aan gespecialiseerde en intensieve ondersteuning bij hun leerproces, sociaal emotionele ontwikkeling en/of gedragsregulering. Deze jongeren zijn in hun ontwikkeling belemmerd door complexe problematiek. De problemen komen voort uit (een combinatie van) een verstandelijk en/of fysieke beperking, complexe gedragsproblemen of psychiatrische problemen.

Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen om zoveel mogelijk toe te werken naar onderwijs in een reguliere setting. Denk aan een reguliere middelbare school, eventueel in combinatie met vso, of (regulier) vervolgonderwijs.