Ondersteuning praktijkonderwijs

In ons samenwerkingsverband zitten ook twee scholen voor praktijkonderwijs (PrO). Officieel hoort praktijkonderwijs bij het regulier voorgezet onderwijs. Het biedt jongeren die niet in staat zijn een diploma te halen in het vmbo, onderwijs in een kleinschalige omgeving. In het praktijkonderwijs is ook aandacht voor het ontwikkelen van zelfredzaamheidscompetenties en persoonlijkheidsvorming. Via begeleide stages, theorie en praktijkleren gaan de leerlingen naar een arbeidsplek. Sommigen maken na het praktijkonderwijs de overstap naar een mbo-opleiding.

Kleinschalige setting
Omdat er sprake is van een kleinschalige setting met een specifieke aanpak zit de extra ondersteuning in het praktijkonderwijs verweven in het onderwijsaanbod. Een leerling is toelaatbaar tot het praktijkonderwijs als hij/zij voldoet aan landelijke criteria. Het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaringen PrO.

Lees meer in ons ondersteuningsplan > [naar Ondersteuning > Ondersteuningsplan]

Naar het Ondersteuningsloket > [naar Voor ouders > Ondersteuningsloket]