Speciale ondersteuning: voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Als de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling de mogelijkheden van het reguliere onderwijs overstijgt, is speciale expertise nodig. De school en de leerling kunnen hiervoor terecht bij het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Het VO en VSO kunnen in het belang van de leerling samenwerken en ‘arrangementen’ opzetten. Dit kan op de reguliere school, maar het kan ook een combinatie zijn van VO en VSO of onderwijs en werk. Samen met scholen, gemeenten en, indien mogelijk, het bedrijfsleven onderzoeken we deze mogelijkheden. Ook de VSV-makelaar kan hierbij ingezet worden.