Ondersteuningsplan

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor zijn scholen aangesloten bij regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In ons samenwerkingsverband werken alle reguliere en speciale scholen van het voortgezet onderwijs samen. Ze zorgen ervoor dat de leerlingen in de regio Noord-Limburg het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Elke school legt in hun eigen schoolondersteuningsprofiel vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. In het ondersteuningsplan staan onder meer afspraken over:

  • het niveau van de basisondersteuning op de scholen;
  • de manier waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen wordt georganiseerd;
  • de verdeling van de middelen.

Download het volledige ondersteuningsplan

Bekijk de samenvatting