Ontwikkelingsperspectief voor extra ondersteuning (OPP)

Voor elke leerling die extra ondersteuning krijgt, stelt de school een ontwikkelperspectiefplan (OPP) op. Scholen moeten in BRON registreren welke leerlingen extra ondersteuning krijgen. Om de administratieve last voor scholen zo laag mogelijk te houden hoeven scholen alleen de begin- en einddatum van het OPP in BRON te vermelden. Het is dus niet nodig om de inhoud van het OPP te registeren. Als de einddatum van het OPP nog niet bekend is op het moment van de eerste registratie dan kan deze later worden ingevoerd. Registratie is gedurende het hele schooljaar mogelijk.

De verplichte onderdelen van het OPP staan beschreven in de wet en zijn:

  • de verwachte uitstroombestemming van de leerling
  • de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling (met in elk geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren)
  • een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en – indien aan de orde – de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma