Schoolbesturen

Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit bestuurders (of vertegenwoordigers) van de acht schoolbesturen: Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken , Limburgs Voortgezet Onderwijs , Yuverta, Onderwijsgroep Buitengewoon, De Wijnberg , Aloysius Stichting , Berkenschutse en Onderwijsgroep Punt Speciaal . Samen zijn zij verantwoordelijk voor de vaststelling van de koers, missie en visie van het samenwerkingsverband. Ook stellen zij het ondersteuningsplan, de jaarplannen, het beleid, de begroting en jaarverslagen vast.

Het bestuur draagt zorg voor het realiseren van een geheel van ondersteuningsvoorzieningen en voor de toewijzing van ondersteuningsmiddelen en voorzieningen. Het bewaakt de kwaliteit van onderlinge samenwerking en houdt daarbij rekening met de wederzijdse afhankelijkheid. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het samenwerkingsverband.