Ondersteuningsloket

Het Ondersteuningsloket gaat over de toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs, het verlengen van toelaatbaarheidsverklaringen en het bepalen van de toelaatbaarheid tot gespecialiseerde ondersteuningsvoorzieningen. Het loket geeft een deskundigenadvies. De directeur van het samenwerkingsverband bepaalt op basis van dit deskundigenadvies of een leerling toegelaten kan worden tot een gespecialiseerde onderwijsvoorziening. Soms heeft het Ondersteuningsloket een adviserende functie.

Het Ondersteuningsloket bestaat uit:

  • twee gedragsdeskundigen (psycholoog/orthopedagoog)
  • de voorzitter van het Ondersteuningsloket (tevens gedragsdeskundige)
  • optioneel, afhankelijk van de vraag: medicus en/of andere betrokken disciplines

Het ondersteuningsteam van een school kan het Ondersteuningsloket inschakelen. Dit kan als een leerling meer ondersteuning nodig heeft in het onderwijs. Meer dan de school kan bieden. De aanmelding gebeurt altijd in overleg met de ouders en de leerling.