Onze partners

Goed passend onderwijs lever je niet alleen. Dat doen we samen met verschillende partners.

Ketenpartners
De ondersteuningscoördinatoren onderhouden contact met de ketenpartners van het onderwijs. Denk aan de leerplichtconsulent, jeugdarts en gedragswetenschapper. Scholen kunnen bij de ketenpartners terecht wanneer ze handelingsverlegenheid ervaren of wanneer een leerling met zijn problematiek te hoge druk uitoefent op het primaire proces. Ook bij een ‘niet-pluis-gevoel’ kan een school beroep doen op de ketenpartners. De ketenpartners leggen casussen voor aan de scholen en betrekken ze bij de aanpak. Uitgangspunt is altijd 1 kind, 1 gezin, 1 plan.

Daarnaast werkt het samenwerkingsverband nauw samen met: