Kwaliteitscyclus

De kwaliteitscyclus van het Samenwerkingsverband is in ontwikkeling. Zowel op niveau van het SWV als op het niveau van de school in het kader van passend onderwijs. Binnen de kwaliteitscyclus maken we een verschil tussen kwaliteitszorg op SWV-niveau en kwaliteitszorg waarbij de scholen een inbreng in hebben (het SWV als samenwerkend geheel van scholen). Dit alles binnen de kaders van het ondersteuningsplan 2019-2023.

Het algemene doel is het nauwkeurig volgen van het gerealiseerde beleid en het bijtijds vaststellen van de verbeterdoelen.

We werken volgens onderstaande PDCA-cyclus.

In de loop van schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met de inzet van het programma Perspectief op School als middel om het gerealiseerde beleid goed te kunnen volgen.

Hier vindt u het kwaliteitsverslag van het SWVVO3101 schooljaar 21-22.

Activiteitenplan
Het activiteitenplan 2022-2023 is een beknopte uitwerking van de activiteiten, die binnen het SWVVO3101 worden uitgevoerd. Het kader is het nieuwe ondersteuningsplan 2019-2023, zoals dat door het bestuur en de OPR is vastgesteld en is aangeboden aan de onderwijsinspectie.