Over SWV VO

Voor passend onderwijs werken scholen met elkaar samen in regionale samenwerkingsverbanden. In het samenwerkingsverband maken scholen onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Samenwerkingsverband SWVVO3101 Noord-Limburg is een van de 75 samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs in Nederland. De regio van ons samenwerkingsverband omvat vier gemeenten in Noord-Limburg: Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Meer over ons werkgebied lees je hier, of ga naar het scholenoverzicht.

In deze gemeenten zijn negen scholen voor regulier voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs) en vier scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Ook zijn er een aantal VSO-scholen buiten de regio, die onderwijs verzorgen aan leerlingen uit onze regio.