Aanmelding Ondersteuningsloket

Het Ondersteuningsloket gaat over de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs, het verlengen van toelaatbaarheidsverklaringen en het bepalen van de toelaatbaarheid tot gespecialiseerde ondersteuningsvoorzieningen. Het loket geeft een deskundigenadvies. Het loket kan ook vanuit de consultatieve functie geraadpleegd worden.

Het Ondersteuningsloket bestaat uit:

  • twee gedragsdeskundigen (psycholoog/orthopedagoog)
  • de voorzitter van het Ondersteuningsloket (tevens gedragsdeskundige)
  • optioneel, afhankelijk van de vraag: medicus en/of andere betrokken disciplines

Het ondersteuningsteam van een school kan het Ondersteuningsloket inschakelen. Dit kan als een leerling meer ondersteuning nodig heeft in het onderwijs. Meer dan de school kan bieden. De aanmelding gebeurt altijd in overleg met de ouders en de leerling.

Voor de aanmelding bij het loket moet een school zorgen voor een zorgvuldig ingevuld HGPD-formulier, communicatie met leerling en ouders en eventuele andere betrokkenen. Het Ondersteuningsloket denkt mee over alternatieve arrangementen en kan een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor een gespecialiseerde onderwijsvoorziening, als dat nodig is.

We leggen het deskundigenadvies van het Ondersteuningsloket expliciet vast. De directeur van het samenwerkingsverband bepaalt op basis van dit advies of een leerling kan worden toegelaten tot een gespecialiseerde onderwijsvoorziening.

>> Informatie over de overstap PO-VO vind je hier

>> Informatie over de aanmelding van V(S)O-leerlingen bij het Ondersteuningsloket vind je hier