Basisondersteuning: sterke basis

Een voorwaarde voor passend onderwijs is goed onderwijs met een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om de school. Bij de sterke basis op school zijn de docent, mentor, team- en schoolleiders en ondersteuningscoördinatoren de spil. Samen vormen zij de verbinding tussen leerling, ouders en het schoolteam. De ondersteuningscoördinatoren spelen een belangrijke rol bij hulpvragen (van leerlingen/ouders/docenten) die gericht zijn op de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerling.

Scholen hebben veel deskundigheid op dit gebied en zij kunnen die verder versterken. Het is ook belangrijk om hun deskundigheid te delen, te bevorderen en op termijn te borgen op het niveau van het samenwerkingsverband.