Toewijzing van ondersteuning

Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot het praktijktonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het verlengen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) VSO (en het bepalen van de toelaatbaarheid tot gespecialiseerde ondersteuningsvoorzieningen) heeft het samenwerkingsverband het Ondersteuningsloket. Dit loket geeft een deskundigenadvies. Daarnaast heeft het Ondersteuningsloket een “meedenkende” functie.

Het Ondersteuningsloket wordt ingeschakeld door het ondersteuningsteam van de school wanneer de school stelt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft om succesvol aan het onderwijsproces deel te nemen, dan de school kan bieden. Dit alles gebeurt in goede samenspraak met de ouders en leerling.
De besprekingen vinden zoveel mogelijk op basis van overeenstemming plaats. Het deskundigenadvies van de leden van het ondersteuningsloket wordt expliciet geformuleerd en vastgelegd. De directeur van het samenwerkingsverband bepaalt op basis van dit deskundigenadvies of een leerling toegelaten kan worden tot een gespecialiseerde onderwijsvoorziening.

Het Ondersteuningsloket bestaat uit:

  • twee gedragsdeskundigen (psycholoog/orthopedagoog)
  • de voorzitter van het Ondersteuningsloket (tevens gedragsdeskundige)
  • optioneel, afhankelijk van de vraag: medicus en/of andere betrokken disciplines

Lees meer over de aanmeldprocedure bij het Ondersteuningsloket.