Basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit twee niveaus: het reguliere onderwijsproces en de daarbij horende interventies en de uitgebreide basisondersteuning binnen de school.

Waaruit bestaat basisondersteuning?
In het schoolondersteuningsprofiel geven scholen aan welke basisondersteuning ze bieden. Hierover hebben we in het samenwerkingsverband gezamenlijke afspraken gemaakt. Basisondersteuning is passend binnen de eigen schoolcultuur, het onderwijsconcept en de structuur van de school. Ouders en leerlingen zijn altijd betrokken bij de geboden basisondersteuning. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. Basisondersteuning is ingedeeld in twee niveaus: regulier (vanuit het reguliere onderwijsproces) en uitgebreid.

Reguliere basisondersteuning
Bij reguliere basisondersteuning gaat het om de begeleiding aan de leerling binnen de leeromgeving op school. De ondersteuning is geïntegreerd in het reguliere programma. Denk aan kwalitatief goed mentoraat, verantwoord pedagogisch handelen, differentiatie en preventieve activiteiten.

Uitgebreide basisondersteuning
Uitgebreide basisondersteuning is bedoeld voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan binnen het reguliere onderwijsproces mogelijk is. Deze ondersteuning is in principe tijdelijk van aard. De leerlingen volgen de lessen binnen de reguliere setting, eventueel met aanpassingen in hun programma. Het zijn zoveel mogelijk oplossingen op maat. Dit betekent dat de intensiteit van het traject en de soort ondersteuning per leerling kan verschillen.

Als blijkt dat een traject van uitgebreide basisondersteuning niet succesvol is, volgt de zoektocht naar mogelijkheden voor andere ondersteuning of naar een gespecialiseerd onderwijsaanbod. We hebben het dan over extra ondersteuning thuisnabij (EOT) of speciaal voortgezet onderwijs (VSO).