Aanmelding van V(S)O-leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen

Het kan voorkomen dat V(S)O-scholen advies nodig hebben m.b.t. ondersteuningsbehoeften van leerlingen of dat er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd dient te worden. Onderstaand vindt u alle informatie die voor de aanmelding bij het Samenwerkingsverband nodig is.