Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het samenwerkingsverband. De Inspectie kijkt naar de doelmatige besteding van de toegekende middelen en de uitvoering van de opdracht. Met andere woorden: het toezicht richt zich op de inhoud en de uitvoering van het ondersteuningsplan. We verantwoorden deze uitvoering in het jaarverslag.

Ook voert de Inspectie periodiek een kwaliteitsonderzoek uit. Als een samenwerkingsverband is geselecteerd voor een vierjaarlijks onderzoek, stemmen de inspecteurs de omvang en inhoud van de onderzoeken af op een werkwijze die past bij de ontwikkeling van dat samenwerkingsverband. Met deze maatwerkonderzoeken kunnen we eventuele tekortkomingen signaleren, maar we krijgen ook informatie over wat juist goed gaat.

Bekijk het rapport van het meest recente onderzoek

Driemaandelijks monitoren we voor de Inspectie de thuiszitters in de regio Noord-Limburg. Dit gebeurt in samenwerking met de scholen en gemeenten (leerplicht).