MBO-scholen

Voor de doorlopende leer- en ondersteuningslijn van leerlingen bij de overstap van het VO naar het MBO hebben we als Samenwerkingsverband nauw contact met de MBO-scholen in de regio. De overstap van het VO naar het MBO moet voor de leerling zo vlekkeloos mogelijk verlopen. In een overlegstructuur willen we de doorlopende leerlijn realiseren, met continuering van ondersteuning (als dat nodig is). Het MBO sluit aan bij het OOGO en is vertegenwoordigd in de BSOG.