maandag 25 september

Ouderbijeenkomst Passend Onderwijs op 7 november a.s. om 19h

Klik hier voor alle info en om u aan te melden

Op dinsdag 7 november 2023 om 19h organiseren de samenwerkingsverbanden PO en VO Noord-Limburg gezamenlijk een informatiebijeenkomst voor ouders (locatie Venlo). Tijdens deze bijeenkomst gaan we met ouders in gesprek over passend onderwijs. De avond is voor alle ouders met een kind op de basisschool en/of het voortgezet onderwijs. Ook ouders van kinderen die in de loop van dit schooljaar 4 jaar worden en naar school gaan, zijn van harte welkom. Het definitieve programma volgt in oktober, maar zet de datum alvast in uw agenda. We kijken er al naar uit om op 7 november met u in gesprek te gaan.