Overstap van PO naar VO voor leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen

Bij de overstap van PO-leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften naar het VO, werken het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs nauw samen. Sommige leerlingen worden vanwege hun ondersteuningsvraag door de basisschool aangemeld bij het Samenwerkingsverband VO. Onderstaand vindt u alle informatie hierover.