Samenwerking met jeugdhulp

Door de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning en zorg voor de jeugd. Gezinscoaches in de regio Noord-Limburg zien jeugdigen en hun ouders met enige regelmaat. De coach heeft een brede kennis van het hele jeugdhulpdomein. Door deze brede kennis kan de gezinscoach samen met een gezin een plan van aanpak formuleren, volgens de principes van één gezin, één plan.

Het onderwijs is verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactisch handelen binnen de muren van de school. Waar onderwijsprofessionals problemen zelf kunnen opvangen (eventueel met andere partijen) lossen zij de problematiek op binnen de verantwoordelijkheid van de school. Zodra er echter ook problemen op de domeinen “gezin” of “vrije tijd” dreigen of zijn, zoeken zij contact met de gezinscoach. De coach krijgt de regisseursrol en is aanspreekpunt voor verdere zorg.