Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 31.01. Noord-Limburg

Voor de doorlopende ontwikkellijn en de warme overdracht van iedere leerling is een goede samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs essentieel. Het is belangrijk om aan te sluiten op de ontwikkeling, het leerproces en de geleverde ondersteuning. Samen willen we de overstap van primair naar voortgezet onderwijs verbeteren. Dat kan onder meer met een goede en volledige overdracht van de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling.

Het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg en het SWV Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg hebben nauw contact over het uitvoeren van het ondersteuningsplan, het strategisch beleid en de doeltreffendheid van de Samenwerkingsverbanden en de samenwerking tussen gemeenten en onderwijs. Ook delen zij kennis, informatie en ervaringen.