Impuls

Lingsterhofweg 1 5931 MA Tegelen

Impuls

Voortgezet speciaal onderwijs

Impuls verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Praktijkvakken en stages vormen een wezenlijk onderdeel van het onderwijsaanbod. In de dagelijkse begeleiding is er ook veel aandacht voor sociale vaardigheden. De school begeleidt leerlingen richting dagbesteding en waar mogelijk een betaalde baan.

Bekijk hier ons schoolondersteuningsprofiel

Contactgegevens

Lingsterhofweg 1
5931 MA Tegelen
Tel: 077-3542207