Ulingshof

Ulingshofweg 26 5915 PM Venlo

Ulingshof

Voortgezet speciaal onderwijs

Ulingshof is een regionaal kindcentrum voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar met een lichamelijke, neurologische, cognitieve en/of (ernstig) meervoudige beperking en langdurig somatisch zieke kinderen, geïntegreerd met kinderrevalidatie en zorg.

Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel

Contactgegevens

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo
Tel: 077 355 38 55