Velddijk

Bergstraat 58 5931 CE Tegelen

Velddijk

Voortgezet speciaal onderwijs

De Velddijk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen met een gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Onze leerlingen hebben een specifieke onderwijs- of ontwikkelingsvraag. De school biedt diplomagericht onderwijs aan voor de niveaus vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t en daarnaast biedt de school onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid.

Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel

Contactgegevens

Bergstraat 58
5931 CE Tegelen
Tel: 077-3542686