Wijnberg

Postweg 88 5915 HB Venlo

Wijnberg

Voortgezet speciaal onderwijs

Wij bieden thuisnabij speciaal –en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte, waarbij ze tijdelijk bij ons verblijven onder het motto ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’. Vanuit ieders ontwikkelingsperspectief organiseren wij een geïntegreerd en gespecialiseerd aanbod van onderwijs, zorg en ondersteuning. Hiermee werken we toe naar een passende plek in de samenleving op basis van maximale zelfstandigheid. Wij hebben de expertise en de middelen in huis om onze doelgroep optimale en doelgerichte ontwikkelkansen te bieden: vanuit deze expertise participeren wij in de regio.

Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel

Contactgegevens

Postweg 88
5915 HB Venlo
Tel: 077-3217650