donderdag 4 juli

Steunpunt passend onderwijs

Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs is veel informatie en het laatste nieuws over passend onderwijs terug te vinden.

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs.

Helpdesk

Voor vragen over passend onderwijs kunt u gebruikmaken van onze gratis helpdesk. De helpdesk is op werkdagen van 9.00 tot 17:00 uur via de mail helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl bereikbaar. Vermeld in de mail uw naam, de naam van uw school, bestuur of swv (po/vo) en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken, dan nemen wij binnen 3 dagen contact met u op.

Vragen ouders

Speciaal voor ouders met vragen over passend onderwijs is er het informatiepunt Ouders en Onderwijs  telefoonnummer 088-6050101. Voor vragen op het gebied van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij Ieder(in), telefoonnummer 0900-2356780.

Gemeenten en jeugdinstellingen

Op de website www.aanpakmetandereogen.nl vindt u veel praktische informatie als het gaat over de verbindingen tussen het (passend) onderwijs en de jeugdhulp.