SWV-netwerk

Jongeren maken soms gebruik van voorzieningen buiten onze regio. We onderhouden daarom contacten met de samenwerkingsverbanden in aangrenzende regio’s. De directeur neemt deel aan overleggen voor kennisdeling en informatie-uitwisseling met andere samenwerkingsverbanden. Ons samenwerkingsverband neemt deel aan de VO-Raad en aan het landelijk steunpunt voor passend onderwijs, net als nagenoeg alle andere samenwerkingsverbanden VO. Hierdoor hebben we een structurele link met landelijke ontwikkelingen, het OCW, de Onderwijsinspectie en ontwikkelingen vanuit andere samenwerkingsverbanden.