woensdag 24 juli

Week van inclusief onderwijs 26 februari – 1 maart 2024

In deze Week wordt er vanuit het Platform ‘Naar inclusiever Onderwijs’ een doorkijkje in uiteenlopende activiteiten op het gebied van inclusiever onderwijs gegeven. Intussen is de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 gepubliceerd en is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezig met de uitwerking hiervan. Tegelijkertijd worden er steeds meer initiatieven door scholen en samenwerkingsverbanden ontwikkeld om inclusiever onderwijs gestalte te geven.

 

Dit jaar besteden wordt er in een drieluik eerst aandacht aan activiteiten en goede aanpakken van samenwerkingsverbanden en hun scholen in het po en vo, actuele ontwikkelingen en varianten van expertisecentra bij inclusief onderwijs gegeven. Op de tweede dag is de focus gericht op het Samenwerkingsverband Driegang waar al langer aan inclusief onderwijs wordt gewerkt. Op de slotdag staat het perspectief van ouders bij de ontwikkeling van een inclusievere leeromgeving centraal.

 

Alle sessies worden live uitgezonden en je kunt vragen in de chat stellen. Alle sessies worden opgenomen zodat je ze op een later tijdstip kunt terugkijken.

 

Aanmelden voor gratis deelname

Lees het programma en meld je in de link hieronder aan voor gratis deelname.

https://www.naarinclusieveronderwijs.nl/content/wio/2024/deweek